De database bevat nu 44313 nummers.

Controleer verkopergegevens

Voordat u geld overmaakt of met iemand zaken doet via een handelssite of webshop, kunt u hier controleren of er meldingen over deze (ver)koper zijn gedaan. We tonen ALLE meldingen met verwerkingsdatum, dus niet alleen de actuele!

Zoek naar IBAN of 06nr;


/check-nl75ingb0662573757
Deze kunt u opslaan bij uw favorieten of delen.

Laden gegevens...
Dit zou niet langer dan 15~45 seconden mogen duren.

Klokkenluiders gezocht!

We zijn op zoek naar lijsten met IBAN en/of 06-nummers waartegen aangifte is gedaan.
Deze kunnen anoniem en in grote aantallen gemeld worden via deze pagina. Plak de lijst en druk op 'nummers vinden en controleren'. Wij doen de rest.

Aangiften

Welkom...

Respond to this site

Do you want to share any comments or problems with us? No problem. You need an account to access the form. form...