Oplichting

Oplichting is vaak een misdrijf waarbij de dader een ander ontdoet van geld of van waardevolle goederen. (art. 326 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht) Deze vorm van bedrog is een strafbaar feit, terwijl het civiele recht mogelijkheden kent om rechtshandelingen die door middel van dwaling, misbruik van omstandigheden of bedrog tot stand gekomen zijn te vernietigen. Oplichting kent allerlei vormen: iemand kan u op straat, of aan de deur aanspreken en verleiden tot een aankoop, of iemand probeert uw geld op slinkse wijze afhandig te maken. Internet heeft het risico voor oplichting vergroot. Bijvoorbeeld mensen die zich voordoen als uw bank en om uw inlogcodes vragen voor toegang tot uw rekening. Bent u slachtoffer geworden van oplichting? Doe altijd aangifte en meld het IBAN en/of 06-nummer ook bij ons!

Security ON
© 2015-2018 Vince