18000+

Sinds 19-10-2017 hebben we meer dan 18000 nummers in onze database!

Hierdoor kunnen we vaak direct aangeven of eem nummer eerder opgezocht is, als verdacht is gemeld en zelfs of er een aangifte tegen is gedaan. Nummers waarover we nog geen informatie hebben worden binnen het uur nagekeken en in de resultaten verwerkt.

Het is mogelijk om duizenden nummers ineens te controleren en de resultaten te downloaden (CSV).

Welkom,

Deze site is gemaakt om te beschermen tegen oplichting en vergelijkbare praktijken door de diverse leden van het graaiersgilde... Daarvoor is er een register -zonder persoonlijke gegevens- van deze types aanwezig.

Oplichters en dat soort zijn uiteindelijk maar geïnteresseerd in 1 ding: GELD! Voorkom dus dat je zuurverdiende centen in hun zak belanden!

Helaas komt oplichting vandaag de dag steeds vaker voor, onder andere op marktplaats, facebook en ebay. Door gebruik te maken van paypal is het risico veel kleiner, al ziet lang niet idereen dit zitten vanwege de extra kosten. Betaal je rechtstreeks, dan heb je geen enkele optie je geld terug te halen as er iets misgaat. De banken werken niet mee omdat je zelf de opdracht gaf.

Niet vergeten: Altijd eerst het nummer controleren voor je geld overmaakt.

Het laatste nieuws vindt u op deze site, maar is ook beschikbaar als RSS-feed.

We vragen u om oplichters bij ons te melden en doe ook altijd aangifte! Dit is belangrijk omdat er anders niet veel aan deze praktijken zal veranderen.

Klokkenluiders gezocht!

We zijn op zoek naar lijsten met IBAN en/of 06-nummers waartegen aangifte is gedaan.
Deze kunnen anoniem en in grote aantallen gemeld worden via deze pagina. Plak de lijst en druk op 'nummers vinden en controleren'. Wij doen de rest.

Contact formulier

Wilt u gebeld worden, zet dan het vakje achter het telefoonnummer aan. Alleen berichten in de Nederlandse taal worden gelezen. Het kan even duren voor u een reactie ontvangt.

'Mijn' nummer
Vragen over hoe of waarom een bepaald nummer op deze site terecht is gekomen worden in de uitleg voldoende beantwoord. Verzoeken om hierover contact op te nemen worden daarom niet beantwoord.

Gegevens toevoegen of verwijderen
Verzoeken om rekeningnummers of andere gegevens toe te voegen of te verwijderen dienen via het juiste formulier te worden verzonden. Op andere wijze indienen, zoals telefonisch of per brief, is niet mogelijk, gebruik het aangegeven formulier. Deze kunnen niet via het onderstaande formulier worden ingediend.

Voor u dit formulier invult
Graag ook even uw aandacht voor het volgende: Berichten met SPAM, bijlages, virussen, reclame en/of dreigementen, direct of indirect, worden gefilterd en zullen ons niet bereiken. Deze berichten worden extern bewaard voor mogelijke juridische stappen.

Naam:
Postcode&huisnr: geen spaties
E-mail:
Telefoon: Alleen binnen nederland, geen 080/09-nrs
Terugbellen: Ja, bel me.
Onderwerp:
Bericht:
 

Telefonisch contact niet mogelijk.

oplichter.eu is alleen voor API-leden telefonisch bereikbaar!

En toen was er....

Recent zat ik er hard over te denken om een eigen register te starten om deze verdachte verkopers bekend te maken. Dit mede omdat het zoeken in de diverse facebook groepen en een aantal websites vaak beperkt is tot de leden en niet zo goed werkte. Met name door de verschillende schrijfwijzen is de kans dat bv. een rekeningnummer overeenkomt als tekst, en dus te vinden is, erg klein en uiteindelijk onbruikbaar gebleken. Na zelf weer eens mijn te duur betaalde bestelling niet te hebben ontvangen was de maat vol!

Basis
Door het rekeningnummer als basis te gebruiken ontstaat de mogelijkheid een harde koppeling te maken met echte -door de overheid- controleerbare gegevens. He, dat was nou precies wat ik zocht: het middelpunt waar alles om draait: geld. Bij het aanvragen van een bankrekening moet -tenminste in Nederland- altijd een geldig identiteitsbewijs overlegd worden, waarvan een kopie door de bank bewaard word. Omdat niemand bij alle rekeninggegevens kan zie ik ze niet als persoonsgegevens. Hoewel discutabel vind ik dat hier het belang van de massa voorop staat.

Register
Inmiddels is het register dus online en kunnen ook mensen met afwijkende handelswijze gemeld worden. Bijvoorbeeld types die niemand aan de deur willen waardoor we extra risico lopen om opgelicht te worden of verkopers die de spullen niet opsturen.

Enkele getallen (ook als RSS feed beschikbaar)
Op dit moment hebben we 18163 nummers van verdachte types.
Zeker 15009 daarvan zijn voor nu alleen een waarschuwing omdat er (nog) geen aangifte is gedaan.
Het laatste nummer is op 2017-10-24 07:02:50 gecontroleerd.
Na controle hebben we 3154 nummers gezien waartegen aangifte is gedaan, dat is 17.4%

Doel

Het doel van deze website is niet om iemand zwart te maken, al blijft het wel zo dat we graag elke vorm van handel door malafide personen en hun -soms onwetende- handlangers onmogelijk maken. Het kan namelijk nooit de bedoeling zijn dat oplichting, of elke vorm van oneerlijk gedrag, normaal gaat worden.

Wetboek van Strafrecht, Artikel 326 (meer op WikipediA)
Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een schuld of tot het tenietdoen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Voorbeelden


- U bestelde bij Klaasen en betaalde aan Pietersen, de verkoper gebruikt een andere identiteit of rekeningnummer: mogelijk oplichting, doe bij problemen aangifte!
- U betaalt keurig, maar ontvangt vervolgens niets, 5 (werk)dagen na toegezegde leverdatum: opgelicht, doe aangifte!
- U wordt overgehaald om vast uw product op te sturen, maar ontvangt nooit een betaling: mogelijk opgelicht, maar twijfelachtig.
- Het was het in eerste instantie goed, maar het ging al snel kapot: geen oplichting, TENZIJ u bent overeengekomen dat dit artikel in goede staat is. doe aangifte!
- voldeed het niet aan uw verwachtingen: geen oplichting, dit moet u van te voren goed controleren.
- Is het product nep of bent u overduidelijk bedrogen: opgelicht, doe aangifte!

Adviezen


- Vraag ALTIJD of hetgeen je wilt kopen ''100% compleet en in goede staat is'', zelfs voor gebruikte items is dit mogelijk;
- Vraag om foto's van hetgeen u wilt kopen;
- Betaal niet via Western Union of een andere online dienst als u niet weet hoe dit werkt. Paypal is momenteel de betere keuze;
- Betaal alleen als u het IBAN niet op deze pagina en andere sites, zoals die van de politie, kunt vinden;
- Bij twijfel: niet op afstand kopen, neem niet meer geld mee dan nodig en ga bij voorkeur niet alleen;
- Laat u niet onder druk zetten om iets te kopen.

Juridische gevolgen

Oplichting kan in veel vormen plaatsvinden, waarbij altijd bepaalde kenmerken naar voren komen. Daarnaast heeft oplichting vaak raakvlakken met andere misdrijven zoals verduistering. Het gaat de oplichter vaak om het verkrijgen van geld of goederen op een slinkse manier. In dit artikel wordt besproken wat oplichting juridisch precies inhoudt, wat de hoogte van de straf voor oplichting is en hoe het zit met bijvoorbeeld poging tot oplichting.

Oplichting
Oplichting is, in 'normale taal', het tegen de wet in behalen van een bepaald voordeel door het misleiden van iemand. Dit voordeel kan bestaan uit het afgeven van goederen of geld, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld. Het misleiden kan gebeuren door het aannemen van een valse naam of een valse hoedanigheid, door andere 'listige kunstgrepen' of door een samenweefsel van verdichtsels. Zowel de bovenstaande definitie als de juridische definitie van oplichting is erg breed, waardoor veel zaken onder dit artikel kunnen worden geschaard. Dit moet ook wel: juist bij een misdrijf als oplichting zijn er immers veel verschillende verschijningsvormen. Oplichting tussen echtgenoten wordt in beginsel niet vervolgd door het Openbaar Ministerie.

De hoogte van de straf voor oplichting
Oplichting wordt bij een veroordeling uiteraard bestraft met een straf die past bij de omstandigheden van het geval. Daar is dus niet veel van te zeggen in dit artikel. Waar wel iets over te zeggen is, is de maximale hoogte van die straf, de maximumstraf voor oplichting. Voor oplichting is de maximumstraf een gevangenisstraf van 4 jaar of een geldboete van de vijfde categorie (78.000 euro). Daarnaast kan iemand het recht worden ontnomen om bepaalde beroepen uit te oefenen, waaronder zijn eigen beroep. Ook kan de rechter besluiten om de uitspraak niet anoniem de publiceren, maar inclusief naam van de veroordeelde. De maximumstraf wordt met 1/3 verhoogd wanneer er sprake is van oplichting met het oogmerk een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken.

Andere soorten oplichting, bedrog of benadeling
Er bestaan behalve de 'gewone' oplichting nog een aantal aanverwante vormen. In de wet vallen deze onder de titel 'bedrog' en onder de titel 'benadeling van schuldeisers of rechthebbenden'. Om een indruk te geven van deze misdrijven zullen hierna een aantal van deze misdrijven worden genoemd, inclusief de maximumstraffen: Onder bedrog vallen (behalve de 'gewone' oplichting) bijvoorbeeld het vervalsen van de naam van een kunstenaar (2 jaar), bedrog bij de verzekering (1 jaar), bedrog bij verkoop van objecten waarbij iets anders wordt geleverd (1 jaar) en bedrog bij levens- of geneesmiddelen (3 jaar). Onder benadeling van schuldeisers of rechthebbenden valt onder andere de opzettelijke benadeling bij faillissement (1 tot 6 jaar), bepaalde handelingen tegen de statuten van een rechtspersoon in door het bestuur (geldboete van 78.000 euro) of onttrekking van een goed aan de rechthebbende zoals de hypotheekhouder (1,5 jaar).

Poging tot oplichting
Oplichting is niet enkel strafbaar wanneer het misdrijf is voltooid. Ook wanneer er een poging tot oplichting is gedaan kan de dader daarvoor strafbaar zijn. Voor strafbaarheid voor poging tot oplichting is wel vereist dat de dader reeds een begin heeft gemaakt met de uitvoering van het misdrijf. Dat hij enkel het idee heeft om zich schuldig te gaan maken aan oplichting is niet voldoende: hij moet er ook reeds mee zijn begonnen. Daarnaast is hij niet strafbaar wanneer hij uit zichzelf (dus niet door externe omstandigheden zoals een onderzoek van de politie) stopt met de uitvoering van het misdrijf. Meer algemene informatie kan worden gevonden in het artikel over 'poging tot'.

Recidive: meerdere malen iemand oplichten
Wanneer iemand zich regelmatig schuldig maakt aan oplichting, zal dat meestal invloed hebben op de straf en kan dat invloed hebben op de maximumstraf die op het misdrijf staat. De rechter zal bij een eventuele strafoplegging rekening houden met het feit dat de oplichting meerdere malen is gepleegd. Daarnaast kan de maximumstraf met 1/3 verhoogd zijn. Dat is het geval wanneer de verschillende misdrijven niet één voortgezette handeling zijn, maar afzonderlijke handelingen. Daarnaast zal iemand die al eerder voor oplichting voor de rechter heeft gestaan dat ook merken in zijn straf. De rechter zal bij een veroordeling in de strafmaat meenemen dat iemand van eerdere straffen kennelijk niets heeft geleerd. Daarnaast zal een eventuele voorwaardelijke straf alsnog ten uitvoer worden gelegd. Volgt de nieuwe veroordeling voor oplichting binnen vijf jaar op de oude veroordeling, dan is de maximumstraf met 1/3 verhoogd.

Geldezels en de gevolgen

Je bent een geldezel als je je pas en/of pincode uitleent. Op die manier kunnen criminelen je bankrekening gebruiken om geld weg te sluizen. Geld dat ze van een andere rekening hebben storten ze op jouw rekening. Dan halen ze het geld eraf met jouw pinpas. Als geldezel ben je medeplichtig en word je slachtoffer, want jij moet al het geld terugbetalen.

Criminelen proberen geldezels te strikken op straat of op het schoolplein, maar ook via Facebook of andere sociale media. Misschien vragen ze jou ook. Met een mooi verhaal en een zogenaamde beloning probeert iemand je pas met pincode lenen. Trap er niet in! Geldezel spelen lijkt makkelijk geld verdienen, maar de beloning krijg je niet en bovendien ben je strafbaar.

Een geldezel is heel belangrijk voor criminelen. Maar er zijn nog meer mensen waarmee ze werken. De criminelen gaan vrijuit, maar als geldezel word je ALTIJD gepakt.

De bank komt er altijd achter als een rekening wordt gebruikt om geld door te sluizen. Als geldezel wordt je dus altijd gepakt. Jouw naam en adres worden doorgegeven aan de politie. Je komt op de zwarte lijst bij banken, je moet het geld direct terugbetalen en je krijgt een strafblad.

Meer gevolgen voor de geldezel


Geen lening
Een lening afsluiten is lange tijd onmogelijk. Geld lenen voor een mooie nieuwe scooter zit er dan niet meer in.

Geen nieuwe bankrekening
Ook een nieuwe bankrekening openen kan niet meer. Erg lastig wanneer je salaris van je bijbaantje wilt krijgen bijvoorbeeld.

Zo word je zeker geen geldezel!


Tip 1 Leen nooit je pas en pincode uit
Het is eigenlijk heel simpel: je pas en pincode zijn van jou alleen. Jij bent er verantwoordelijk voor. Daarom ben jij strafbaar als je ze uitleent voor criminele activiteiten. Gewoon nooit uitlenen dus. Zelfs niet aan iemand die je goed kent.

Tip 2 Volg je onderbuikgevoel
Heb je het gevoel dat er iets niet klopt? Klinkt het te mooi om waar te zijn dat je zomaar 500 euro krijgt voor je pinpas en pincode? Vind je het maar een gek verhaal waarom iemand jouw pas en pincode wil lenen? Je hebt gelijk! Trap er niet in en geef nooit je pas of pincode af.

Tip 3 Reageer niet op e-mails van (zogenaamde) banken waarin ze vragen om gegevens
Criminelen zoeken ook via via e-mail, of een bericht via bijvoorbeeld Facebook naar geldezels. Ze doen soms alsof ze een bank zijn. In zo’n bericht word je gevraagd om je account of rekening te laten controleren, door op een link te klikken. Vervolgens vragen ze persoonlijke gegevens. Maar jouw bank zal je nooit per e-mail om inloggegevens, bankrekeningnummer of pincode vragen! Ga dus nooit in op deze nepmails.

Tip 4 Wil iemand je pinpas lenen? Meld het!
Het is belangrijk dat je het meldt aan de politie als je benaderd bent voor het uitlenen van je pas of pincode. Zo wordt de kans kleiner dat criminelen geldezels kunnen vinden. En je helpt de politie om criminele netwerken op te rollen. Melden kan op drie manieren:
- Bel de politie op 0900-8844, of bij spoed op 112.
- Anoniem, via Bel M. 0800-7000 of Meldmisdaadanoniem.nl
- Meld het bij je bank.

Oplichting

Oplichting is vaak een misdrijf waarbij de dader een ander ontdoet van geld of van waardevolle goederen. (art. 326 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht) Deze vorm van bedrog is een strafbaar feit, terwijl het civiele recht mogelijkheden kent om rechtshandelingen die door middel van dwaling, misbruik van omstandigheden of bedrog tot stand gekomen zijn te vernietigen. Oplichting kent allerlei vormen: iemand kan u op straat, of aan de deur aanspreken en verleiden tot een aankoop, of iemand probeert uw geld op slinkse wijze afhandig te maken. Internet heeft het risico voor oplichting vergroot. Bijvoorbeeld mensen die zich voordoen als uw bank en om uw inlogcodes vragen voor toegang tot uw rekening. Bent u slachtoffer geworden van oplichting? Doe altijd aangifte en meld het IBAN en/of 06-nummer ook bij ons!

Andere benamingen

afzetter bajesklant bandiet bedotter bedrieger beunhaas beurzensnijder blaaskaak bluffer boef boefje boosdoener booswicht branieschopper charlatan defraudant deugniet draaier ellendeling fielt flessentrekker fopper fraudeur galgenbrok grootspreker hondsvot jongenafzetter knevelaar knoeier knopendraaier kwakzalver kwartjesvinder ladelichter loebas loeder misleider mystificateur nepper onverlaat ophakker oplichter opschepper opsnijder ploert pocher pochhans praalhans praatjesmaker praler schavuit schelm schobbejak schoelje schoft schurk slechterik slingeraar smiecht snoever snoodaard spitsboefbluffer stoeferboef tweezak valsspeler verlakker vervalser zwendelaar

Disclaimer, privacy en voorwaarden

Kleine lettertjes... Daar doen we niet aan, alles is even groot!

Privacy
Privacy is een mooi iets, echter in het belang van het voorkomen van strafbare feiten houden we een beperkt aantal gegevens bij. De gegevens van aangevers worden nooit getoond, bewaard of aan derden verstrekt.

Disclaimer
Deze website is bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden bekeken, gedownload of op welke andere wijze dan ook worden ge- of misbruikt. Ook is deze website niet verbonden met welke firma, bedrijf of persoon dan ook. Alle links en verwijzingen zijn zonder enige verplichting geplaatst. U bent volledig -hoofdelijk- aansprakelijk voor alle gevolgen en/of schade die ontstaat wanneer u deze regels te negeert.

Bronvermelding
Vanaf het begin wordt informatie alleen via onze formulieren verwerkt, waarbij de verzender er voor kan kiezen om geen bron en/of website te vermelden. Voor onze verwerking is de bron altijd het formulier op Melding plaatsen en word dan ook niet nader genoemd of vermeld. Bij gebruik van de API worden op de achtergrond meerdere verzoeken op hetzelfde formulier geplaatst zodat de bron ook hier het voorgenoemde formulier is.

Inzageverzoek
Alle gegevens welke we hebben van of bij een nummer worden direct getoond. Om deze reden is het zinloos een inzageverzoek te doen. Namen, telefoonnummers en adressen worden niet opgeslagen of bewaard. Zover deze al aanwezig zijn geweest zijn ze verwijderd en gebeurd dit in de toekomst automatisch. Technisch gezien beschikken we over 2 records voor elke vermelding: De eerste bevat -zover gemeld- de omschrijving of is leeg. Het andere bevat de status, dit is altijd 1 van de volgende 4 teksten: 7:'melding', 8:'onbekend', 14:'Fout bij lezen' of 34:'Internationaal, niet gecontroleerd' of ontbreekt. Indien u de gegevens op papier nodig heeft, zoek dan op nummer en print het resultaat. Mocht u graag willen dat wij dit voor u doen dan bedragen de kosten €22,-

Bedreigingen
Vanwege het aantal dreigementen dat al snel word geuit bij allerlei berichten het volgende: Wanneer wij, of een van de medewerkers bedreigd wordt met de dood, ernstig letsel, verkrachting of aanranding, of terwijl we ons werk doen -zowel persoonlijk als via e-mail, chat of social media- volgt mogelijk aangifte. Daarnaast is het per direct niet meer mogelijk nog contact op te nemen en weigeren we vanaf dat moment alle contact van of namens de bekende adressen, namen, IP's etc. Bij constatering hiervan word u per direct op alle aangesloten websites geblokkeerd.

Waarschuwing verwijderen
Is er alleen een waarschuwing dan kan de rekeninghouder de melding laten verwijderen door een kopie legitimatie, bankafschrift en een factuur met minimaal dezelfde naam, adres en rekeningnummer aan ons te sturen. Gebruik hiervoor het formulier en laat het rode vak leeg. Alle andere velden zijn verplicht. Zorg er ook voor dat uw gegevens via zoekmachines niet (meer) gevonden worden, anders bestaat het risico dat deze opnieuw worden toegevoegd. opgelet, op internet zou iedereen deze verzoeken kunnen sturen, daarom zijn deze bewijsstukken vereist. We nemen een verzoek waaraan gegevens ontbreken simpelweg niet in behandeling.

Geen antwoord
Ingezonden verzoeken om gegevens toe te voegen of te verwijderen worden nooit beantwoord. Ze worden ANONIEM doorgestuurd naar de verantwoordelijke voor stilzwijgende verwerking. Het is dus zinloos vragen te stellen in dergelijke berichten. Ook discussies over wat wel en niet mag hebben geen enkel nut. De verwerker heeft dus geen naam of mailadres. Tot slot zullen alle berichten die dreigende taal, scheldwoorden, aanstootgevende teksten, reclame en/of (overbodige) links bevatten zonder meer niet worden verwerkt. Bij constatering hiervan word u per direct op alle aangesloten websites geblokkeerd.

Aangifte
Is er een melding van aangifte dan nemen we tenminste 3 maanden geen verzoek(en) in behandeling om herhaling te voorkomen. Deze termijn zal verlengd worden met de termijn waarbij banken (of bank in kwestie) rekeningnummers niet opnieuw uitgeven.

Onterecht vermeld (rekening is net geopend)
Heeft u net een rekening geopend en geeft deze nog een melding van een vorige rekeninghouder? In dit geval kunnen we u per direct uit de lijsten halen. Stuur in dit geval extra bewijs mee waaruit blijkt dat de rekening recent geopend is. U ontvangt alleen in dit speciale geval een bevestiging of telefoontje. Dit werkt hetzelfde voor telefoonnummers: Hier is de kassabon MET met 06-nummer of contract uw bewijs. LET OP: Is het formulier niet volledig ingevuld of ontbreekt er bewijs? Uw verzoek word zonder bevestiging verwijderd en niet meer in behandeling genomen.

Copyrights
''any brand, name or word may be a trademark of some company which does not sponsor, authorize or endorse this site''

Tips om internet oplichting te voorkomen
Als je deze tips in acht neemt maak je het internet criminelen een stuk moeilijker
 • Bij het LMIO kun je makkelijk online aangifte doen van internetoplichting.
 • Hier kun je ook gegevens checken van degene met wie je online zaken kunt doen.
 • Malafide rekeningnummers, telefoonnummers, webadressen en e-mailadressen zijn bekend als er aangifte is gedaan.
 • Google, gebruik de checkfunctie van de politie en kijk op websites zoals Opgeletopinternet.nl als je ook maar enigzins wantrouwig bent over een aankoop op internet.
 • Ga een product dat je wilt hebben zelf ophalen, hou het vast. Als het bevalt: koop het. Stel jezelf de vraag of het niet te mooi is om waar te zijn.
 • Prepaid creditcards zoals 3V en VIABUY zijn populair bij internetoplichters. 3V card meldt zelf op de website: 'Uw activatiecode is alleen bij u bekend en strikt persoonlijk, zorg ervoor dat uw activatiecode niet in handen van anderen komt. Betaal nooit door het opwaarderen van een 3V card van een onbekende. Als er via websites zoals Facebook, Marktplaats, TicketSwap of via een mail gevraagd wordt om te betalen met een 3V activatiecode of door het opwaarderen van een 3V kaart dan is dit niet in orde.'
 • Niet alleen banken, maar veel meer partijen hebben last van pogingen tot phishing (gegevens verkrijgen). Let dus ook op Facebook, Twitter, Marktplaats, Ebay enzovoorts.
 • Op Pasopjepas.nl vind je meer informatie over katvangers: je kunt je rekeningnummer niet zomaar uitlenen aan iemand anders. Jij blijft verantwoordelijk voor je rekening en kunt grote problemen krijgen.
 • Emailadressen zijn niet zo privé als je denkt. Er bestaan programmaatjes die het internet afzoeken naar emailadressen. Dit zijn zogeheten spiders. Een e-mailadres heeft een standaard opmaak en is daardoor goed herkenbaar. De verzamelde emailadressen worden vervolgens verkocht om er spam naar te verzenden.
 • Kijk altijd naar het website adres, de url. Die ziet er soms anders uit dan het origineel, let bijvoorbeeld op het verschil tussen www.marktplaats.nl, www.marktp1aats.nl en www.marktplatsss.nl.
 • Klik NOOIT zomaar op een link. Zo'n link kan malware bevatten waardoor kwaadwillenden van afstand toegang hebben tot je pc.
 • Bescherm je account met sterke wachtwoorden en verander deze regelmatig. Gebruik een ander wachtwoord voor elke sociaal-netwerk-site.
 • Accepteer geen vrienden verzoek of follow verzoek van onbekenden. Mensen zijn niet altijd wie ze zeggen te zijn. De beste manier om oplichters uit je leven te houden, is om ze nooit binnen te laten.
 • Als je online een onverwacht verzoek krijgt om geld te versturen aan een vriend of familielid, Neem dan contact op met die persoon -op een andere manier dan via de site waar je het verzoek ontving- om te controleren of het verzoek echt is.
 • Klik nooit op verdachte links op social network sites, ook niet van je vrienden.
 • Als je denkt dat je een social media scam hebt gespot, meld het bij het sociaal netwerk en bij de Fraudehelpdesk. Laat het ook aan familie en vrienden weten!
 • Verstrek NOOIT codes of identificatie middelen per mail.
 • Zet je emailadres niet op (openbare) websites.
 • Wees voorzichtig met het invullen van online formulieren.
 • Klik nooit op (afmeld)links in spam berichten, daarmee bevestig je dat het emailadres in gebruik is.
 • Reageer niet op online kettingbrieven.
 • Open geen onbekende berichten en bijlagen.
 • Links in mails met web adressen die je niet kent, zijn per definitie verdacht. Op die links moet je niet klikken.
 • Taal- en spelfouten in een mail zijn verdacht.
 • Aangifte van online fraude en oplichting via een rekeningnummer kan online bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting. Dit wordt dan direct doorgegeven aan de betrokken bank of betaalinstelling. Die kan een onderzoek instellen en afhankelijk van de uitkomsten van de bankrekening worden geblokkeerd.
 • Is je facebook-account door iemand anders overgenomen? Dan kun je hier terecht om je account opnieuw te beveiligen. http://www.facebook.com/hacked

Zoekwoorden
aansprakelijk, actief, afspelen, afzetter, bajesklant, bandiet, Bank, bedotter, bedrieger, bekende, betaald, beunhaas, beurzensnijder, blaaskaak, blokkade, bluffer, boef, boefje, bomen, boosdoener, booswicht, branieschopper, charlatan, check, controle, controleren, defraudant, demo, deugniet, draaier, ellendeling, etymologiebank, fan, fielt, flessentrekker, fopper, franeker, fraudeur, fraudeurs, friends, galgenbrok, geblokkeerd, gedownload, getild, goedkoop, goedkoopste, grootspreker, handel, handelspartijen, herkennen, hillegom, hondsvot, IBAN, invoer, knevelaar, knoeier, knopendraaier, koopplein, kopen, kwakzalver, kwartjesvinder, ladelichter, leugenaars, loeder, marktplaats, meldingen, misleider, mystificateur, nepper, onverlaat, opgelicht, ophakker, oplichter, oplichters, oplichting, opschepper, opsnijder, overweg, partijen, ploert, pocher, pochhans, politie, praalhans, praatjesmaker, praler, projecten, ps4, rekening, rekeningnummer, schavuit, schelm, schobbejak, schoelje, schoft, schurk, sets, slechterik, slingeraar, smiecht, snoever, snoodaard, spitsboefbluffer, stoeferboef, terugbetaald, terugbetaling, test, tweezak, vaals, valsspeler, verlakker, vertalen, vervalser, vinden, voetbalkaartjes, wissel, zeldzame, zoeken, Zoekopdrachten, zwendelaar

Alternatieve adressen
Werkt de link / url https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/controleer-handelspartij.html niet, dan bieden we hier een alternatief http://oplichter.eu/check met langere cache.

© 2015-2017 Oplichter.EU - Gegevens: 2017-10-24 - 07:31:13.
Helpdesk: 12.00 - 20.00u. vrij
privacybeleid, voorwaarden, verwijderverzoeken. Ω    
Deze site word actief beschermd. Bij abnormaal gebruik volgt tijdelijke uitsluiting of permanente blokkade.